ست ابزار شارژی ادون

۱ عدد آچار فرانسه ۱عدد انبردست ۱ عدد انبردم باریک ۱عدد کاتر ۱ عدد متر ۱ عدد اره ۱ عدد فازمتر ۱ عدد چسب برق ۱ عدد پیچ گوشتی چارسو ۱ عدد پیچ گوشی دو سو ۲ عدد پیچ گوشتی دوسو ساعتی ۲ عدد پیچ گوشتی چهارسو ساعتی ۱مجموعه ۶ عددی تیغ یدک کاتر ۶ عدد مته ۱ مجموعه ۱۱ عددی سری پیچ گوشتی ۱ عدد مجموعه ۹ عدد بوکس ۱عدد دریل شارژی ۱۲ ولت دارای دو باطری و شارژر

در حال نمایش یک نتیجه