این شرکت با تجربه ای طولانی در زمینه تعمیر انواع دستگاه های صنعتی ،کارشناسان این مجموعه با در اختیار داشتن دانش فنی امکان عیب یابی و    رفع عیب انواع بردهای الکترونیک دستگاه های اندازه گیری و صنعتی را دارا می باشند